Wat is vergezichtNL?

vergezichtnl

Onder de noemer VergezichtNL is dit platform gelanceerd waarop de ontwikkelingen van Nederland nauwlettend in de gaten worden gehouden, worden gebundeld en gedeeld.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan wil KuiperCompagnons een aanzet doen om een toekomstbeeld van Nederland te schetsen. Vele onderzoekers, ontwikkelaars en pioniers onderzoeken, schetsen, ontwikkelen en bouwen momenteel aan een toekomstbeeld van Nederland. Daardoor zijn inmiddels vele meningen gevormd over onder andere onze toekomstige kustlijn, wegen en randstad.

Echter, een overkoepelend totaalbeeld van heel Nederland ontbreekt. Met de wens om daadwerkelijk de toekomst van Nederland in beeld te vatten, zal KuiperCompagnons tijdens hun jubileumevenement op 1 december trachten een toekomstige kaart van Nederland te schetsen.

KuiperCompagnons doet haar best om zoveel mogelijk relevante ontwikkelingen, onderzoeken en visies te delen op dit platform. Heeft u het gevoel dat er iets ontbreekt? Of wenst u dit platform graag als podium te gebruiken voor uw eigen initiatief? Neem dan a.u.b. contact met directie@kuiper.nl

 

Share