Tagarchief: vergezichtNL

KuiperCompagnons zet Nederland van de toekomst in 100 minuten op de kaart

VergezichtNLDe lat lag hoog. Héél erg hoog. In een zaalprogramma van welgeteld 100 minuten Nederland zoals het er over 100 jaar uitziet op de kaart zetten. Letterlijk dus. Te beginnen met een maagdelijk wit canvas doek van 3 bij 5 meter. En dat dan in anderhalf uur omtoveren tot een kleurrijke kaart, compleet met 3D-maquettes van de drijvende woningen en boerderijen die in 2116 een prominente plaats in ons land zullen innemen…

Dat alles gebeurde live. Terwijl op 1 december op de tribunes in de Van Nelle Fabriek de 500 gasten van het jubilerende architectenbureau KuiperCompagnons bijna ademloos toekeken, werkten vijf architecten van dat bureau met spuitbussen, stiften en verf de toekomstvisies uit van een zevental visionairs. Onder andere een landschapsarchitect, een projectontwikkelaar en een hoogleraar gebiedsontwikkeling lieten in pitches van 100 seconden hun licht schijnen over actuele vraagstukken. Zoals of onze delta is voorbereid op extremen door klimaatverandering. Of de vraag waar we straks een miljoen extra huizen moeten gaan bouwen. En de uitdaging hoe we straks onze economie op peil houden én tegelijk duurzamer maken.

Wervelende show

Immens complexe vragen, die je in nog een 10 jaar kunt oplossen, laat staan in 100 minuten. En toch slaagde het oudste bureau voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, landschap en architectuur van Nederland (ze bestaan dit jaar honderd jaar) daar wél in. Want na een wervelende show van 100 minuten was de kaart daadwerkelijk áf! Ingenieur Gijs van den Boomen, directeur van KuiperCompagnons, stond er in zijn witte schilders overall naast en haalde opgelucht adem. Het was ze gelukt! En die garantie lag er vooraf allerminst…

Secure voorbereiding

Bovendien stond er veel op het spel. Gijs: “Onze reputatie als leidend bureau in ons vak bijvoorbeeld. We beschouwen ons als gids in het maken van ruimte voor de samenleving, en als een bureau dat verder kijkt dan de spreekwoordelijke neus lang is.” Vanuit die ambitie werd besloten het zichzelf niet te gemakkelijk te maken. Dus geen dertien in een dozijn jubileumfeestje, maar een event waar nog lang over nagepraat zou worden. Samen met Team van Maanen werd de uitdaging opgepakt. Er werd gebrainstormd, er werd geoefend en er werd heel veel voor besproken. Met name met de externe deskundigen, de opionmakers, wiens futuristische ideeën omgezet moesten worden in duidelijke schetsen. “Bij sommigen van hen zijn we meerdere malen langs geweest. Soms tot bijna vervelens toe. Maar om zo’n toekomstbeeld in welgeteld 100 seconden goed neer te zetten, mag je niks aan het toeval overlaten.”

Vele repetities

Diezelfde aanpak volgden ze ook voor het tekenen en schilderen op het enorme canvas. Om het publiek goed zicht op het werk te bieden, was dat enigszins schuin op het podium geplaatst. Uiteindelijk werkte dat prima, maar bij een van de eerste oefeningen – in totaal werd er 4 keer uitvoerig gerepeteerd – bleek dat de verf niet snel genoeg droogde. Waarbij de schilders – die kriskras over het werk moesten kunnen lopen – levensgevaarlijke buitelingen zouden kunnen maken…

Uit de verf komen?

Zover kwam het gelukkig niet. In een sprankelend programma (Gijs: “Een van onze relaties vergeleek het met een tv-programma. Er zat humor én diepgang in, het was op geen enkel moment saai, het publiek in de zaal kwam ogen en oren te kort en die 100 minuten vlogen voorbij.”) werd onder leiding van presentator Rens de Jong een langetermijnperspectief geschetst dat onder de mensen uit het vak veel lof en waardering oogstte.
Tijdens de voorbereidingen werd Gijs van den Boomen af en toe overvallen door twijfel. Waren ze niet te ambitieus? Zou het allemaal wel – letterlijk – uit de verf komen? Maar hij liet zich overtuigen door de professionals aan de andere kant van de tafel en dat resulteerde in een geweldig evenement. De allermooiste reactie kreeg Gijs meteen na afloop van een zeer goede relatie: “Die zei, uit de grond van z’n hart, ‘Dit was écht KuiperCompagnons!’. Dat maakt je trots!”

Vervolg in Den Haag

Onder het motto ‘je wordt maar één keer honderd jaar’ pakte architectenbureau KuiperCompagnons stevig uit bij hun jubileum. Behalve een spectaculair evenement voor zo’n 500 relaties lanceerden ze ook een website die een beeld schetst van hoe Nederland er over 100 jaar uit kan zien. (http://www.vergezichtnl.nl). Het initiatief kreeg een fraaie follow-up in Den Haag; resultaten van de sessie vonden hun weerslag in de discussie rond de Nationale Omgevingsvisie die momenteel wordt voorbereid door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Geschreven voor de nieuwsbrief van de Van Nelle Fabriek door Ton van der Vliet  in opdracht van Team van Maanen

Share

Timelapse VergezichtNL

Op 1 december 2016 vierden wij ons honderd jarig bestaan en zijn daarmee het oudste bureau voor stedenbouw, ruimtelijke ordening en architectuur van Nederland. Ter ere van deze verjaardag hebben wij getracht een toekomstig beeld van Nederland te schetsen. Dit vergezicht voor Nederland is tot stand gekomen met behulp van statements van belangrijke sprekers en interactie met het publiek. Er was een levendige discussie die vervolgens door live tekenaars werd vertaald in een toekomstbeeld van Nederland. In onderstaande timelapse ziet u hoe dit VergezichtNL tot stand is gekomen.

100 jaar werken aan Nederland, 100 jaar ruimte maken voor de toekomst

Toekomstige ontwikkelingen, zoals de toenemende bevolkingsdichtheid, de daarmee samenhangende woningbehoefte, veranderende mobiliteitsbehoefte, klimaat en biodiversiteit, vereisen aandacht. Veel partijen onderzoeken los van elkaar verschillende thema’s, die tezamen uiteindelijk de visie voor ons land bepalen. Volgens ons ontbreekt er een brede, overkoepelende visie voor Nederland. Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit?

Onder het motto ‘100 jaar werken aan Nederland, 100 jaar ruimte maken voor de toekomst’ hebben wij een aanzet gegeven door het maken van een toekomstschets voor ons land. In deze huidige participatiemaatschappij is het een logische keuze voor ons om als private partij deze verantwoordelijkheid op ons te nemen en de uitdaging aan te gaan.

 

Share

Toen VergezichtNL nog Studio VergezichtNL heette

Zonder ingenieurs geen bestaan” wordt wel eens gezegd. Ingenieurs leggen de verbinding tussen wetenschap en praktijk, zetten kennis om in al die artefacten die ons leven aangenamer maken. Van smartphones tot bruggen, van schoon drinkwater tot GPS-satellieten. Op 2 oktober 2016, tijdens het Weekend van de Wetenschap, presenteerde het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) verschillende ingenieurs een podium waar ze konden vertellen over de bijzondere projecten waar ze mee bezig zijn, waar ze hun inspiratie vandaan halen en wat ze ermee willen bereiken. Op deze manier bood KIVI de bezoekers de gelegenheid om een kijkje te nemen in de ‘ingenieurskeuken’.

VergezichtNL

Gijs van den Boomen was één van deze ingenieurs. Hij vindt dat Nederland een nieuw vergezicht nodig heeft. Waar eens de grote infrastructurele projecten met waterwerken, mainports en stedenbouw ons land een aansprekende identiteit gaven, kunnen we niet volstaan met teren op oude roem en vasthouden aan bestaande routines. Moderne uitdagingen op het gebied van mobiliteit, wonen, voedsel, energie en migratie vragen om nieuwe antwoorden. Die komen er niet door met onze business as usual van dag tot dag voort te gaan. Daarvoor is een nieuw vergezicht nodig, helderheid over welke grote stappen we gaan zetten.

Vele onderzoekers, ontwikkelaars en pioniers onderzoeken, schetsen, ontwikkelen en bouwen momenteel aan een toekomstbeeld van Nederland. Daardoor zijn inmiddels vele meningen gevormd over onder andere onze toekomstige kustlijn, wegen en randstad. In onderstaande presentatie passeren vele van deze ‘plannen’ de revue.

Share

Wat denkt de kinderburgemeester?

Sophie van Raaphorst is de kinderburgemeester van Aalsmeer. Ter ere van ons 100 jarig jubileum, waar wij een toekomstbeeld van Nederland schetsten, hebben wij haar gevraagd hoe zij de toekomst van Nederland ziet.

Alles gaat digitaal

Sophie denkt dat wij straks nog meer in een digitale wereld leven.
School? Alles digitaal, dus kan gewoon vanuit huis. Evenementen? Hoef je niet meer naar toe, je zet gewoon je VR-bril op en het is alsof je er bij bent. Je vrienden ontmoeten? Niet nodig, via social media hou je elkaar op de hoogte.
Dit alles is natuurlijk leuk, maar niet voor altijd. Zij benadrukt dat ‘echt’ in contact komen met elkaar ook erg belangrijk is. Dat er in de toekomst rekening moet worden gehouden met plekken waar dat kan. Dus niet alleen maar steen, maar parken en natuurgebieden waar je met je vrienden kunt afspreken. En hoe kom je op deze plekken? Met een auto die zelf rijdt terwijl jij een boek leest.

Wat doet de kinderburgemeester?
  • Aandacht vragen voor haar thema’s en proberen een actie te realiseren;
  • Werkbezoeken samen met de burgemeester en/of wethouders;
  • Ceremoniële functie bij speciale evenementen, zoals de ontvangst van Sinterklaas.

 

Share

VergezichtNL: Bedankt voor uw komst!

kuiper100-cam1-0252-large2

Met veel plezier kijken we terug op een geslaagd evenement in de Van Nelle Fabriek. Samen met ruim 500 aanwezigen schetsten wij een toekomstbeeld van ons land. Hierboven ziet u het eindresultaat. Een uitgebreid verslag en meer beeldmateriaal vindt u binnenkort op deze website!

Wij danken iedereen voor hun komst.

Share

Laatste voorbereidingen

voorbereidingen

Vandaag, 30 november 2016,  zijn wij druk bezig geweest met opbouwen en de aankleding van de locatie. Het is mooi om te zien hoe alles nu zijn plek krijgt.
Aan het einde van de middag werd het geluid en de verlichting gecheckt. Dit zorgde direct voor een feestelijke sfeer.

Live tekenen

Het interactieve deel van het feest is en wordt een technisch hoogstandje. Zoals wij al hebben vermeld op deze site zullen tijdens het event enkele ontwerpers van KuiperCompagnons de statements van onze sprekers en input vanuit het publiek live tekenen op de kaart van Nederland.

tekenaars

Er is de afgelopen weken flink geoefend door de ontwerpers dus die zijn er helemaal klaar voor. Wij hopen u ook.

 

 

Share