Tagarchief: Eric Luiten

Eric Luiten pleit voor gedeelde visie op landschap

Eric Luiten, één van de sprekers op het evenement op 1 december, was tot dit najaar rijksadviseur voor Landschap en Water (www.collegevanrijksadviseurs.nl). In die hoedanigheid werkte hij aan allerlei grote projecten waarvoor het Rijk mede verantwoordelijk is. In die periode bracht hij onder andere de “Landschappelijke Constitutie van Nederland” uit, als onderlegger voor nationaal omgevingsbeleid, voor regionale natuurontwikkeling en voor het Deltaprogramma. Volgens Luiten vragen de uitgestrekte landschappelijke systemen en structuren zoals rivieren, veenweidegebieden en duinen om een samenhangende benadering door alle provincies gezamenlijk.

Lees meer in het interview met Eric Luiten in Landwerk

Lees verder Eric Luiten pleit voor gedeelde visie op landschap

Share