Essay over honderd jaar KuiperCompagnons

essay-100-jaar-kuipercompagnons

Essay

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan heeft Marinke Steenhuis een essay geschreven met de titel: KuiperCompagnons, honderd jaar innovatieve ruimtelijke concepten. In het essay, afgewisseld met negen themakaternen, zal in vogelvlucht de oorsprong, ontwikkeling en oogst van dit bureau geschetst worden.

KuiperCompagnons is al honderd jaar een cruciale leverancier van ruimtelijke concepten voor woonwijken, parken, binnensteden, streekplannen, structuurplannen en ruimtelijk beleid. De ontwerpen en adviezen van KuiperCompagnons zijn uiteraard een product van de ontwerpinzichten en tendensen van de tijd, maar vertonen tegelijkertijd opvallend consistente eigenschappen.

Als u geïnteresseerd bent in dit essay dan kunt u hier de lage resolutie pdf downloaden.

Marinke Steenhuis

stedenbouw-in-het-landschapMarinke Steenhuis is zeer bekend met de geschiedenis van KuiperCompagnons. Zij schreef het boek, Stedenbouw in het landschap. Pieter Verhagen (1882-1950), als dissertatie aan de Rijksuniversiteit Groningen (prof. dr. Auke van der Woud), en is uitgegeven door NAi uitgevers 2007.

Share

Eric Luiten pleit voor gedeelde visie op landschap

Eric Luiten, één van de sprekers op het evenement op 1 december, was tot dit najaar rijksadviseur voor Landschap en Water (www.collegevanrijksadviseurs.nl). In die hoedanigheid werkte hij aan allerlei grote projecten waarvoor het Rijk mede verantwoordelijk is. In die periode bracht hij onder andere de “Landschappelijke Constitutie van Nederland” uit, als onderlegger voor nationaal omgevingsbeleid, voor regionale natuurontwikkeling en voor het Deltaprogramma. Volgens Luiten vragen de uitgestrekte landschappelijke systemen en structuren zoals rivieren, veenweidegebieden en duinen om een samenhangende benadering door alle provincies gezamenlijk.

Lees meer in het interview met Eric Luiten in Landwerk

Lees verder Eric Luiten pleit voor gedeelde visie op landschap

Share

Rotterdam 2040: een blik in de toekomst

Rotterdam is de tweede grootste stad van Nederland. Hoe zal Rotterdam er in 2040 uit zien? RTM XL, een publieksplatform met als doel de Rotterdammer een stem te geven in de discussies over de ontwikkelingen van de stad, neemt een kijkje in de toekomst. Naar 2040, om precies te zijn. 100 jaar na het bombardement is Rotterdam nog steeds in beweging, alsof de wederopbouw nooit meer zal ophouden. Hoe zou Rotterdam er in 2040 uit kunnen zien? RTM XL noemt enkele ontwikkelingen en voorspellingen. Lees verder Rotterdam 2040: een blik in de toekomst

Share

Deltadroom – een duurzame en innovatieve kustontwikkeling

Deltadroom

De kust van Nederland is van groot belang voor het land, de veiligheid, economie en ecologie. Het klimaatakkoord in Parijs en recent internationaal onderzoek bevestigen dat de zeespiegel sneller stijgt dan verwacht. De Nederlandse kust blijft dan ook niet vanzelf in tact en actie is vereist. Stichting Nieuw-Holland lanceerde daarom, in samenwerking met andere partijen, het Zuid-Hollands Kustinitiatief. Met dit platform verbindt Stichting Nieuw -Holland andere private initiatieven, maatschappelijke organisaties en overheden. Lees verder Deltadroom – een duurzame en innovatieve kustontwikkeling

Share

Welkom op vergezichtNL

Nederland is een land dat momenteel vol in ontwikkeling is. Het recente verleden, zoals de crisis en het overheidsbeleid, heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van ons land. Maar vooral toekomstige ontwikkelingen, zoals onder andere de toenemende bevolkingsdichtheid, veranderende mobiliteitsbehoefte en veranderende klimaat en biodiversiteit vereisen aandacht.

Vraagstukken over de visie voor Nederland

Veel partijen en initiatieven onderzoeken op verschillende thema’s deze ontwikkelingen. Hoe gaat de kust er in de toekomst uitzien? Hoe vormt de randstad zich? Hoe ziet onze natuur er over 50 jaar uit? Antwoorden op al deze vragen bepalen een visie voor ons land. Echter, een gebundelde, brede visie voor Nederland  ontbreekt. Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit?

Wie jarig is trakteert!

KuiperCompagnons trakteert ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan op een kijkje in de toekomst van Nederland. In de aanloop naar, en tijdens het evenement in december, doen wij een aanzet voor  een toekomstig beeld van ons land. Hoe zien de komende decennia uit?

Deze website www.vergezichtNL.nl fungeert als platform rondom dit vraagstuk. Hier zullen meerdere visies en ontwikkelingen worden gedeeld. Overheden, gemeentes en mensen uit het vakgebied kunnen dit platform in de toekomst raadplegen voor actuele informatie rondom landelijke toekomstvisies.

Share