100 jaar KuiperCompagnons

KuiperCompagnons 100 jaar

KuiperCompagnons, het oudste bureau voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, landschap en architectuur van Nederland, bestaat in 2016 honderd jaar. Het bracht en brengt hoogleraren en rijksbouwmeesters voort, ontwikkelde nieuwe concepten voor duurzame steden en kan bogen op een immens oeuvre in binnen- en buitenland. De nationale bureauproductie in die eeuw vertelt het verhaal van de ontwikkeling van Nederland tot moderne verzorgingsstaat.

Honderd jaar leverancier van ruimtelijke concepten

We staan er niet dagelijks bij stil, maar onze woonomgeving is bewust ontworpen, gecomponeerd, om ons leven zo aangenaam mogelijk te maken. KuiperCompagnons is al honderd jaar een cruciale leverancier van ruimtelijke concepten voor woonwijken, parken, binnensteden, streekplannen, structuurplannen en ruimtelijk beleid. De ontwerpen en adviezen van KuiperCompagnons zijn uiteraard een product van de ontwerpinzichten en tendensen van de tijd, maar vertonen tegelijkertijd opvallend consistente eigenschappen.

Kijk voor meer informatie en de diverse projecten van KuiperCompagnons op www.kuiper.nl

Share